Author: Jan Smedmyr

Tre månader som volontär hos Futuro Valdivia 2.0

När jag läser mitt inlägg från förra året måste jag säga att jag har lyckats med de flesta sakerna som fanns på min lista. Som deltagare i en av Futuro Valdivias rundresor har jag nu även cyklat ned från Chimborazon och sett de hittills finaste vyarna i mitt liv. Jag har varit i Amazonas och Read More

Meine Zeit als Frewillige bei Futuro Valdivia

Macht man etwas gerne vergeht die Zeit wie im Flug und meine drei Monate als Freiwillige bei Futuro Valdivia in Ecuador vergingen sehr schnell. Ich habe in der Zeit Land und Leute besser kennen und verstehen gelernt. So habe ich gelernt, dass 2 Minuten auch mal 30 Minuten dauern können, oder auch dass die Lokalbevölkerung Read More

Tre månader som volontär hos Futuro Valdivia

Tiden går fort när man har roligt, och mina tre månader som volontär hos Futuro Valdivia gick väldigt fort. Jag fick chansen att lära känna människorna och landet, framförallt området där Futuro Valdivia är verksam. Jag lärde mig att två minuter likväl kan betyda 30 minuter och att lokalbefolkningen tyckte det var märkligt att jag Read More

Mobile surgery room / Mobil operationssal

The CINTERANDES FOUNDATION from Cuenca is performing surgery in its mobile operating theatre all over Ecuador. On December 5th operation # 7000 was performed. We congratulate Dr Edgar Rodas and his team for excellent performance. Futuro Valdivia are proud that our administrator Monika Steffel have coordinated no less than 1236 operations in our coastal area Read More

Barnfonden “New Hope” fortsätter sitt stöd till Creciendo Feliz!

Mödrar utan utbildning, arbete och inkomst, inte sällan unga och ensamstående, saknar ofta kunskap och resurser för att ge sina barn näringsriktig kost. I moderlivet och under de första tre levnadsåren är kosten avgörande för hjärnans utveckling. Ett undernärt barn idag är en fattig vuxen i morgon (FN). Under TUR-mässan i mars 2011 träffades representanter för Read More

Die schwedische Kinderhilfe unterstützt auch weiterhin Creciendo Feliz

Mütter ohne Ausbildung, Arbeit und Einkommen, nicht selten jung und alleinerziehend, haben nicht die Kenntnisse und die Ressourcen, um ihren Kindern eine nährreiche Ernährung zu geben. Schon im Mutterleib und in den ersten drei Lebensjahren ist die Ernährung entscheidend für die Entwicklung des Gehirns.   Während der Tourismusmesse in Göteborg im März 2011 kam es zu Read More

Sembrando árboles en La Unión, Santa Elena

La escuela fiscal del recinto La Unión, comuna Loma Alta, Santa Elena tenía desde algún tiempo un terreno de casi 4000 metros cuadrados sin usar. La semana pasada Futuro Valdivia, previo acuerdo con los profesores, alumnos y padres de familia entregamos 100 metros de manguera para el riego y  15 variedades de árboles frutales, como Read More

Fruchtbaeume – von Ellwangen fuer La Unión

Ein Baum absorbiert im Laufe seines Lebens eine Tonne Kohlenstoff. Jeder Baum zaehlt, bestehende  Baeume zu erhalten und neue Baeume zu pflanzen. Und wer laesst sich nicht besser als Kinder  fuer solche Aktivitaeten motivieren. Deswegen hat Futuro Valdivia eine enge Zusammenarbeit mit Schulen.   Die  Schule in La Union , in der Naehe von Valdivia, hat einen Read More

Fruit trees for the environment

A tree absorbs about one ton of carbon dioxide in its life time. Each and every tree counts, those around us as well as the newly planted. Whom do we better motivate when it comes to caring for the future than children?  This is a good reason for Futuro Valdivia to have a close cooperation Read More

Fruktträd som miljöprojekt

Ett träd absorberar under sin livstid ett ton koldioxid. Varje träd räknas, såväl befintliga träd som nyplanterde.  Vilka låter sig motiveras bättre än barn för dessa ändamål? Därför samarbetar Futuro Valdivia med ett antal byskolor. Byskolan i La Unión, nära “vägens slut” intill kustbergen, har ca 4000 m2 inhägnad mark som legat i träda under en Read More

1 2 3 7