Skolmaterial

Att möjliggöra utbildning

Varje år möjliggör Futuro Valdivia skolgång för 200 barn

Varje år möjliggör Futuro Valdivia skolgång för 200 barn

Útiles escolares / Skolmaterial. När läsåret börjar i maj får alla elever en lista från Utbildningsministeriet över det material som krävs för att följa undervisningen. Kostnaden på 70 – 100 USD per barn är oöverkomlig för många familjer. Givare i olika länder, framför allt Tyskland, möjliggör skolgång för mellan 200 och 300 barn i ”våra” byar. Se Hjälp oss hjälpa!