Skolmaterial

Att möjliggöra utbildning

Varje år möjliggör Futuro Valdivia skolgång för 200 barn

Útiles escolares / Skolmaterial. När läsåret börjar i maj får alla elever en lista från Utbildningsministeriet över det material som krävs för att följa undervisningen. Kostnaden på 20 USD per barn är oöverkomlig för många familjer. Givare från Tyskland möjliggjorde 2022 skolgång för 637 barn från 264 familjer  i 19 byar. Se Hjälp oss hjälpa!