Futuro Valdivias Vänner

Inbjudan till medlemskap i intresseföreningen Futuro Valdivias Vänner – Ecuador

Du kan som medlem i Futuro Valdivias Vänner ge barnen i vårt område en framtid!

Du kan som medlem i Futuro Valdivias Vänner ge barnen i vårt område en framtid!

Intresseföreningen grundades 2015 av en grupp resenärer och har som syfte
att stödja den sociala stiftelsen Futuro Valdivias arbete med barn, ungdomar och utsatta familjer och grupper i Ecuador.

Genom att bidra till att barn och ungdomar i Ecuador får god omsorg och stimulans vill vi i Futuro Valdivias Vänner ge dem möjligheter att utvecklas till trygga och ansvarstagande individer med självtillit,
framtidstro och kunskaper för att förbättra sin egen situation samt utvecklingen i samhället.

Är du intresserad av att stödja och ge ditt bidrag till utsatta barn, ungdomar och familjer som har det svårt i världen – men vill ha konkret feedback och återkoppling om hur dina bidrag används? Du vill inte heller att ditt bidrag bara ska gå till administration?

Är du intresserad av att resa och lära känna nya länder och kontinenter?
Då är Intresseföreningen Futuro Valdivias Vänner något för dig!!

Välkommen!
Boel O Petersson/ordförande (boelop@gmail.com)
Intresse anmäls till sekreterare Kent Jogeland. (Kent.jogeland@gmail.com)

Årsavgiften för medlemskap är 200 kronor.

Swishnummer 123 473 55 85.
Ange namn och emailadress på betalningen.

Medlemsavgiften insättes på bankgiro 892-4979.

Futuro Valdivias Vänner är registrerad vid Skatteverket och har tilldelats organisationsnummer 802494-2636.

Här finns vår stadgar: Stadgar Intresseförening Futuro Valdivia 2015-03-18