Att förbättra miljön

EcoSanitario i Barcelona

EcoSanitario i Barcelona

EcoSanitario – Brist på vatten inom vårt arbetsområde och avsaknad av avloppsledningar har motiverat introduktion av en långtidskomposterande toalett som inte använder vatten och ger en förstklassig näringsvätska som enda slutprodukt.
De första installationerna gjordes december 2015 – januari 2016.

Mer information och fler bilder finns här.

Biogas – Kontakter med Högskolan och FOV Fabrics i Borås har gett Futuro Valdivia möjlighet att introducera en attraktiv lösning för produktion av biogas. Landet ger stora mängder organiskt material som idag inte kommer till användning. En första installation har väckt intresse i marknaden. Landet kommer att eliminera subvention av naturgas, som kostar landet enorma belopp. (Produktionskostnaden är USD 15 och försäljningspriset USD 2 per 15-kilostank, som alla hushåll använder för matlagning och uppvärmning av vatten).

Oljeutsläpp – Som oljeproducent drabbas Ecuador av oljeutsläpp i Amazonområdet där olja utvinns, samt längs pipelines och i hamnar. Det har saknats miljövänlig teknik i landet för att ta hand om oljespill och Futuro Valdivia har rättigheterna till en miljövänlig svensk teknik, som bygger på användning av torv som värmebehandlats och därefter absorberar olja men inte vatten. Helt miljövänligt!

Samtliga miljöprojekt genomförs med Taller Industrial Ponce, Montecristi, som lokal teknisk partner.