Mobil operationssal – Cinterandes

Mobil operationssal i Palmar

Mobil operationssal i Palmar

I samarbete med stiftelsen Cinterandes genomför Futuro Valdivia planerade operationer av bråck, gallsten etc. som inte kräver inläggning. En rullande operationssal kommer till vårt område tre gånger per år och Monika Steffel hade i januari 2018 koordinerat mer än 1500 operationer. Patienterna och deras anhöriga behöver inte ”åka till sta´n”, kirurgerna opererar gratis och patienterna betalar enbart förbrukningsmaterial. Kostnaderna för operationsteamets vistelse bekostas av Futuro Valdivia, se Hjälp oss hjälpa.   www.cinternades.org