Mobil operationssal – Cinterandes

Mobil operationssal i Palmar

Mobil operationssal i Palmar

I samarbete med stiftelsen Cinterandes genomför Futuro Valdivia planerade operationer av bråck, gallsten etc. som inte kräver inläggning. En rullande operationssal kommer till Palmar i vårt område tre gånger per år och Monika Steffel hade till slutet av 2015 koordinerat drygt 1400 operationer. Patienterna och deras anhöriga behöver inte ”åka till sta´n”, kirurgerna opererar gratis och patienterna betalar enbart förbrukningsmaterial. Kostnaderna för operationsteamets vistelse bekostas av Futuro Valdivia, se Hjälp oss hjälpa.   www.cinternades.org