Vårdcentralen

Att erbjuda vård och omsorg

Sedan mars 2009 driver Futuro Valdivia en vårdcentral i den tätort som bildas av kommunerna San Pedro och Valdivia i Santa Elenaprovinsen. Upptagningsområdet utgörs av ett 15-tal byar med ca 30000 invånare.

Monika Steffel i apoteket

Monika Steffel i apoteket

Under ledning av Monika Steffel, som arbetar i området sedan 1991, erbjuder Futuro Valdivia allmänläkare, barnläkare, barnmorska, ultraljud, laboratorietjänster och apotek. Specialistläkare från Guayaquil engageras vid behov på lördagar och arbetar gratis. Hjärtspecialist och hudläkare återkommer regelbundet var åttonde vecka.
Vårdcentralen, som bekostas av patientavgifter och medicinförsäljning, har 8-10 000 patientbesök per år.

Vårdcentralen är öppen måndag – fredag, kl 8 – kl 16

Telefon: 0059342949101 och 00593989631698 (obs endast på spanska)
För allmänna frågor hänvisar vi till info@futurovaldivia.org