Creciendo feliz

Ett undernärt barn idag är en fattig vuxen imorgon (FN)

220 barn har hittils fått möjlighet att växa lycklig

Futuro betyder framtid.
För oss börjar framtiden med barn.

Creciendo Feliz / Växa Lycklig är ett program för undernärda barn som vi bedriver sedan start. Beroende på tillgängliga sponsormedel har programmet mellan 30 och 60 barn, som en gång i månaden går på kontroll hos vår barnläkare. I samband därmed får barnet kosttillskott enligt läkarens bedömning. Barnen deltar i programmet så länge behov föreligger, dock högst till 3 års ålder. Se Hjälp oss hjälpa!
FN / WHO skriver att ett undernärt barn idag är en fattig vuxen i morgon. Utveckling börjar här! Medicinstudenter från Yale, USA, utvärderade Creciendo Feliz under 10 veckor 2014. Rekomendationen i deras slutrapport lyder: ”Programmet fungerar. Fortsätt!”

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet: Creciendo Feliz Evaluation Plan