Day: July 23, 2012

Fruit trees for the environment

A tree absorbs about one ton of carbon dioxide in its life time. Each and every tree counts, those around us as well as the newly planted. Whom do we better motivate when it comes to caring for the future than children?  This is a good reason for Futuro Valdivia to have a close cooperation Read More

Fruktträd som miljöprojekt

Ett träd absorberar under sin livstid ett ton koldioxid. Varje träd räknas, såväl befintliga träd som nyplanterde.  Vilka låter sig motiveras bättre än barn för dessa ändamål? Därför samarbetar Futuro Valdivia med ett antal byskolor. Byskolan i La Unión, nära “vägens slut” intill kustbergen, har ca 4000 m2 inhägnad mark som legat i träda under en Read More