Hälso- och sjukvård

Vårdcentralen är navet i våra hälsofrämjande projekt. Vi har allmänläkare och provtagning för laboratorieanalyser fem dagar och apotek sex dagar i veckan, barnläkare två dagar per vecka och ultraljudspecialist en dag per vecka samt rullande program för:

undernärda barn, Creciendo Feliz, som sedan november 2011 stöds av Resebranschens Barnfond New Hope i Sverige

-förebyggande av HIV / AIDS  och en självstödsgrupp för människor som lever med HIV/AIDS,

-tidig upptäckt av livmoderhalscancer,

-utbildning och stöd till människor som har diabetes,

kardiolog en gång varannan månad,

medicinska brigader till avlägsna byar, se Blog 1 februari 2011

planerad titthålskirurgi var fjärde månad i en mobil operationssal. Totalt har mer än 1800 operationer genomförts fram till utbrottet av Covid.

Under rubriken “Hjälp oss hjälpa” hittar Du mer information!