Category: General

Allerheiligen

Ecuador ist ein Land mit vielen ethnischen, kulturellen und topografischen Gesichtern, aber an Allerheiligen ist im ganzen Land die gleiche Tradition verbreitet. Die ganze Familie versammelt sich auf dem Friedhof, um dort mit einer Messe, Essen und Trinken ihre Vorväter zu ehren. Am Nachmittag, wenn zu viel Alkohol getrunken wurde, kann es zu chaosähnlichen Zuständen Read More

Att växa lycklig / Creciendo Feliz

Vårt arbete riktat till undernärda barn och tonårsmödrar startade i oktober 2009 med barnläkare på vår vårdcentral en dag varannan vecka, vilket  i oktober 2010 utökades till en dag per vecka och i juli 2011 till två dagar per vecka. I början av 2010 startades programmet Creciendo Feliz, Växa Lycklig, som ett utbildnings- och stödprogram Read More

Ombyggnad

Ombyggnad av vårdcentralen påbörjades den 14 september. Färdigställd skall den inrymma väntrum, samt utrymmen för  patientinskrivning, ultraljud, sjuksköterskemottagning, två mottagningsrum för läkare, apotek, kontor, personalutrymme, toaletter och förråd. Read More

Krav på ombyggnad

Vårdcentralen måste byggas om och utvidgas för att få fortsätta verksamheten 2011! Det var det kärva budskap vi under våren fick efter Häsloministeriets årliga inspektion. Budgeten för att genomföra arbetet landade på 25000 USD, som vi inte hade i kassan. Efter flera finansieringsförsök fick vi positivt besked den 30 juli. Det betyder att Futuro Valdivia tack Read More

Arbete i byarna

Arbetsplatserna, den lokala miljön och framkomligheten varierar avsevärt vid arbete i ute byarna.   Read More

1 5 6 7