Month: December 2010

1162 operationer

I samband med invigningen av vår ombyggda vårdcentral genomfördes den 40:e kirurgiska kampanjen i samarbete med Cinterandes. Doktor Edgar Rodas, grundare och chef för stiftelsen, berättade att man genomfört 1162 titthålsoperationer, främst bråck och gallsten, i samarbete med vår personal. Doktor Rodas är f.d. kirurgiprofessor och f.d. hälsominister i Ecuador. Han har föreläst i Göteborg. Read More

Vårdcentralen invigd

Tidsplanen för ombyggnad av vårdcentralen i San Pedro höll! Tack  vare  noggranna förberedelser, utmärkt teknisk ledning, en bra  byggmästare  med arbetsduglig, kunnig och hederlig personal samt tät  uppföljning  kunde vi ta lokalerna i bruk som planerat den 6 december. De utvidgade lokalerna är mer funktionella och arbetsmiljön är drastiskt  förbättrad. Sammantaget en mycket positiv förändring. Read More