Month: October 2010

Att växa lycklig / Creciendo Feliz

Vårt arbete riktat till undernärda barn och tonårsmödrar startade i oktober 2009 med barnläkare på vår vårdcentral en dag varannan vecka, vilket  i oktober 2010 utökades till en dag per vecka och i juli 2011 till två dagar per vecka. I början av 2010 startades programmet Creciendo Feliz, Växa Lycklig, som ett utbildnings- och stödprogram Read More