Month: September 2010

Ombyggnad

Ombyggnad av vårdcentralen påbörjades den 14 september. Färdigställd skall den inrymma väntrum, samt utrymmen för  patientinskrivning, ultraljud, sjuksköterskemottagning, två mottagningsrum för läkare, apotek, kontor, personalutrymme, toaletter och förråd. Read More