Month: August 2010

Krav på ombyggnad

Vårdcentralen måste byggas om och utvidgas för att få fortsätta verksamheten 2011! Det var det kärva budskap vi under våren fick efter Häsloministeriets årliga inspektion. Budgeten för att genomföra arbetet landade på 25000 USD, som vi inte hade i kassan. Efter flera finansieringsförsök fick vi positivt besked den 30 juli. Det betyder att Futuro Valdivia tack Read More