Month: April 2010

Arbete i byarna

Arbetsplatserna, den lokala miljön och framkomligheten varierar avsevärt vid arbete i ute byarna.   Read More